O nas

W maju 2017 r. w Podzamczu Chęcińskim Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne zawarło nową umowę dzierżawy i tym samym rozpoczął się proces zmian świadczonych usług w hotelu i kawiarni Da Vinci, w listopadzie 2017 r. nowe oblicze uzyskała także restauracja.

RYS HISTORYCZNY

W latach 2010 – 2013 wzorując się ryciną rezydencji znalezionej w Warszawie odtworzono zespół pałacowa – parkowy– siedzibę Starosty Bidzińskiego, który w XVII wieku przeniósł się z Zamku w Chęcinach. Jest to jedyna tego typu rezydencja w Województwie Świętokrzyskim z okresu tzw. dojrzałego baroku. Odtworzona została także Brama Jana III Sobieskiego, z którym Starosta Bidziński walczył pod Wiedniem i Chocimiem. Za Bramą znajduje się jeden z  największych ogrodów barokowych prowadzący do rezydencji Bidzińskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie dworu odtworzona także 2 stawy oraz spichlerz, w którym obecnie znajduje się hotel. Przy hotelu wybudowano nowoczesne Centrum Nauki Leonardo Da Vinci – które swoją nazwę zawdzięcza pierwszej wystawie mistrza w Podzamczu.
W Centrum można oglądać wystawy o Człowieku i wszystkim co się kojarzy z ludzkim organizmem.